Cine sunt?

Sunt sarea pământului (Matei 5:13).

Sunt lumina lumii (Matei 5:14).

Sunt un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12).

Sunt o parte a adevăratei viţe, un vlăstar al vieţii lui Hristos (Ioan 15:1,5).

Sunt prietenul lui Hristos (Ioan 15:15).

Sunt ales şi rânduit prin Hristos să aduc roadă (Ioan 15:16).

Sunt un rob al neprihănirii (Romani 6:18).

Sunt un rob al lui Dumnezeu (Romani 6:22).

Sunt un copil al lui Dumnezeu şi El este Tatăl meu duhovnicesc (Romani 8:14, 15; Galateni 3:26, 4:6).

Sunt împreună moştenitor cu Hristos împărtăşind moştenirea Sa (Romani 8:17).

Sunt un templu, un sălaş al lui Dumnezeu. Duhul Său şi viaţa Sa locuieşte în mine (1 Corinteni 3:16; 6:19).

Sunt lipit de Domnul şi sunt un singur duh împreună cu El (1 Corinteni 6:17).

Sunt un mădular al trupului lui Hristos (1 Corinteni 12:27; Efeseni 5:30).

Sunt o făptură nouă (2 Corinteni 5:17).

Sunt împăcat cu Dumnezeu şi un mesager al păcii (2 Corinteni 5:18, 19).

Sunt un fiu al lui Dumnezeu şi una în Hristos Isus (Galateni 3:26, 28).

Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu de vreme ce sunt un fiu al Său (Galateni 4:6, 7).

Sunt un sfânt (1 Corinteni 1:2, Efeseni 1:1, Filipeni 1:1, Coloseni 1:2).

Sunt lucrarea lui Dumnezeu, zidirea Sa, născut în Hristos pentru a face voia Lui (Efeseni 2:10).

Sunt împreună cetăţean cu sfinţii şi cu restul familiei dumnezeieşti (Efeseni 2:19).

Sunt întemniţatul pentru Isus Hristos (Efeseni 3:1, 4:1).

Sunt neprihănit şi sfânt (Efeseni 4:24).

Sunt un cetăţean al cerului locuind acolo chiar acum (Efeseni 2:6; Filipeni 3:20).

Sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3).

Sunt o expresie a vieţii lui Hristos pentru că El este în viaţa mea (Coloseni 3:4).

Sunt un ales al lui Dumnezeu sfânt şi preaiubit (Coloseni 3:12; 1 Tesaloniceni 1:4).

Sunt un fiu al luminii, şi nu al întunericului (1 Tesaloniceni 5:5).

Sunt un frate sfânt care are parte de chemarea cerească (Evrei 3:1).

Sunt un părtaş al lui Hristos (Evrei 3:14).

Sunt una din pietrele vii ale lui Dumnezeu, zidit fiind în Hristos ca o casă duhovnicească (1 Petru 2:5).

Sunt membrul unei seminţii alese, a unei preoţii împărăteşti, a unui neam sfânt, a unui popor pe care Dumnezeu şi l-a câştigat ca să fie al Lui (1 Petru 2:9, 10).

Sunt un străin şi un călător pe acest pământ pe care trăiesc vremelnic (1 Petru 2:11).

Sunt un duşman al diavolului (1 Petru 5:8).

Sunt un copil al lui Dumnezeu şi, atunci când Hristos se va arăta, voi fi ca El (1 Ioan 3:1, 2).

Sunt născut din Dumnezeu şi cel rău – diavolul – nu mă poate atinge (1 Ioan 5:18).

Nu sunt „Cel ce sunt” (Exod 3:14; Ioan 8:24, 28, 58), însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt (1 Corinteni 15:10).

Sursă: Biruinţă asupra întunericului – Neil T. Anderson

2 Responses
 1. Emy Says:

  Ema....iti multumesc din suflet...este foarteee frumos ceea ce ai scris.


 2. emma Says:

  :) eu doar am dat mai departe:D


Trimiteți un comentariu

 • Abonare prin e-mail la postari

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  Persoane interesate