Nu vreau să fiu îngrijorat! (20 de trepte ale biruinţei)

1. De ce să spun că nu pot, când Biblia îmi spune că pot totul în Hristos, care mă întăreşte (Filipeni 4:13)?
2. De ce să-mi fac griji pentru toate nevoile mele, când ştiu că Dumnezeu îmi împlineşte toate nevoile prin bogăţia şi gloria în Isus Hristos (Filipeni 4:19)?
3. De ce să mă tem, când Biblia îmi spune că Dumnezeu nu m-a înzestrat cu un duh de frică, ci cu unul de putere, de dragoste şi de chibzuinţă (2 Timotei 1:7)?
4. De ce să fiu lipsit de credinţa de a trăi pentru Hristos, când Dumnezeu mi-a împărţit o măsură de credinţă (Romani 12:3)?
5. De ce să fiu slab, când Biblia spune că Domnul este tăria vieţii mele şi că voi rămânea tare şi voi face mari isprăvi fiindcă îl cunosc pe Dumnezeu (Psalmul 27:1; Daniel 11:32)?
6. De ce să-l las pe Satana să guverneze asupra vieţii mele, când Domnul, care este în mine, este mai mare decât cel ce este în lume (1 Ioan 4:4)?
7. De ce să accept înfrângerea când Biblia spune că Dumnezeu mă poartă întotdeauna în carul Său de biruinţă (2 Corinteni 2:14)?
8. De ce să fiu lipsit de înţelepciune, când Hristos a fost făcut înţelepciune pentru mine şi Dumnezeu mi-o dă, cu mână largă, când i-o cer (1 Corinteni 1:30; Iacov 1:5)?
9. De ce să fiu mâhnit când pot să mă gândesc în inima mea la bunătăţile şi îndurările lui Dumnezeu (Plângerile lui Ieremia 3:21-23)?
10. De ce să-mi fac griji şi să mă frământ, când pot arunca asupra Lui toate îngrijorările mele (1 Petru 5:7)?
11. De ce să mă plec sub jugul robiei, când ştiu că libertatea este acolo unde se află Duhul Domnului (Galateni 5:1)?
12. De ce să mă simt condamnat, când Biblia îmi spune că nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos (Romani 8:1)?
13. De ce să mă simt singur, când Isus mi-a spus că El va fi mereu cu mine, că nu mă va lăsa şi cu nici un chip nu mă va părăsi (Matei 28:20; Evrei 13:5)?
14. De ce să mă simt blestemat sau victimă a ghinionului, când Biblia îmi spune că Hristos m-a răscumpărat din blestemul Legii pentru a putea primi Duhul făgăduit (Galateni 3:13,14)?
15. De ce să fiu nefericit, când pot, asemeni lui Pavel, să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc (Filipeni 4:11)?
16. De ce să mă simt fără valoare, când Hristos a fost făcut păcat pentru mine pentru ca eu să fiu neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21)?
17. De ce să mă simt lipsit de apărare, când ştiu că nimeni nu poate fi împotriva mea dacă Dumnezeu este pentru mine (Romani 8:31)?
18. De ce să mă simt derutat, când Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii şi unul care ne îngăduie să cunoaştem toate lucrurile prin Duhul Său (1 Corinteni 14:33, 2:12)?
19. De ce să mă simt un înfrânt, când sunt mai mult decât biruitor prin Hristos (Romani 8:37)?
20. De ce să las să mă apese tulburările vieţii, când pot avea curaj ştiind că Isus a biruit lumea, cu necazurile ei (Ioan 16:33)?
Neil T. Anderson - Biruinţă asupra întunericului
Sper să vă ajute oridecâteori aveţi îndoieli...
şi uite o melodie ce-mi venea în minte şi se potriveşte...(singurul loc în care am găsit-o pe youtube...ideea îi piesa în sine nu reprezentaţia):
0 Responses

Trimiteți un comentariu

  • Abonare prin e-mail la postari

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

    Persoane interesate